Let’s travel together.

Vé máy bay điện tử

Ngày trước, mỗi khi đi máy bay, hành khách phải có vé giấy và phải mang theo vé ra sân bay để làm thủ tục lên máy bay. Nhưng ngày nay, vé điện tử đã thay thế vé giấy và ngày càng được hành khách sử…
Read More...